• Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
 • Bakker Teerling
home villabouw stappenplan
Stappenplan voor een te bouwen villa Print
Indien u besluit om niet een reeds gebouwde of in aanbouw zijnde villa te kopen maar zelf een villa te laten bouwen, dan geldt het onderstaande stappenplan:

1. Informatief gesprek.

Om tot een juiste keuze te komen om uw droomvilla te kopen, vindt er eerst een informatief gesprek bij ons op kantoor in Haren (Gr) plaats. In dit gesprek worden uw uw wensen over de toekomstige woning doorgesproken en kunnen we u diverse schets modellen laten zien. Tevens zullen we u voorzien van de benodigde adviezen over de verschillende aspecten van het wonen en bouwen. Na dit eerste gesprek kunnen we voor u een schetsontwerp maken zodat u een beter inzicht krijgt hoe uw toekomstige villa er uit gaat zien.

2. Keuze voor een villa.

Wanneer onze architect het schetsontwerp gereed heeft zal er een globale kostenraming onder voorbehoud van bodemonderzoek en een werkomschrijving gemaakt worden. Omdat het afwerkniveau, constructie berekeningen enz. nog niet vaststaat, is de kostenraming een richtprijs.

3. Intentieverklaring.

Als u akkoord bent met de door ons uitgebrachte offerte, wordt er een intentieverklaring opgesteld. In deze verklaring geeft u aan de intentie te hebben met ons verder te gaan mits de in de intentieverklaring opgenomen zaken als maximale bouwtijd, te gebruiken materialen en te verwachten bouwprijs, niet verder afwijken dan 10% van datgene wat in de latere bouwopdracht door ons wordt gegarandeerd. Na het tekenen van de intentieverklaring, wordt door u een eerste opzet gemaakt van de wijze waarop u uw woning geplaatst en ingedeeld wenst.

4. Bodemonderzoek.

Nu u een intentieverklaring met ons bent aangegaan geven wij opdracht voor het uitvoeren van een bodemonderzoek aan een onafhankelijk bureau. Aan de hand van dit bodemonderzoek, kunnen wij zaken als kosten bouwklaar maken, funderingssterkte en hellingsgraden bepalen. Het duurt ongeveer 14 dagen voordat wij het rapport ontvangen. Na ontvangst van het rapport gaan wij over tot een betrouwbare calculatie van de exacte bouwkosten en wordt de planning gemaakt. De exacte bouwkosten laten wij u in een definitieve offerte toekomen.

5. De bouwopdracht.

Na akkoord bevinding van de offerte kan de opdrachtbevestiging getekend worden voor de bouw van de woning. In de opdrachtbevestiging worden onder andere maximale bouwtijd, te gebruiken materialen en de bouwprijs gegarandeerd. Op het moment dat u een opdrachtbevestiging met ons bent aangegaan en het schetsontwerp en de offerte derhalve uw goedkeuring hebben, worden de tekeningen voor het definitieve ontwerp gemaakt.

6. De bouwvergunning.

Als het definitieve ontwerp uw goedkeuring heeft, zullen de overige technische tekeningen, constructie berekeningen en een technische omschrijving gemaakt worden. In de technische omschrijving staan alle projectgegevens, administratieve bepalingen, verzekeringen, garanties voor het geleverde werk, de uit te voeren werkzaamheden en de te verwerken materialen. Op basis hiervan leggen wij het bouwplan voor aan de Raad van Architecten en gaan we, na hun goedkeuring, voor u de bouwvergunning aanvragen bij de desbetreffende gemeente. Het hele proces ter verkrijging van een bouwvergunning in Spanje, duurt gemiddeld twee maanden. In afwachting van de definitieve goedkeuring door de gemeente kan reeds begonnen worden met het bouwrijp maken van de plek waar de woning op de kavel komt te staan. Zodra de bouwvergunning door de gemeente is afgegeven kan de daadwerkelijk bouw van start gaan.

7. Aanvang van de bouw.

Bij aanvang van de bouwwerkzaamheden wordt de woning uitgezet door een functionaris van de gemeente en de uitvoerder van de bouw. Tijdens de gehele bouw kunt u details op het gebied van de uitvoering rechtstreeks bespreken met een vertegenwoordiger van ons of een uitvoerder op de bouw. De gehele bouw wordt door ons digitaal gevolgd, zodat wij u eenvoudig per e-mail op de hoogte kunnen houden van de vorderingen van de bouw. Nadat de fundering voldoende is aangehard en alle leidingen geplaatst zijn, kan de werkelijk bouw van start gaan. Het is hierbij gewenst om zo snel mogelijk te zorgen dat het hoogste punt bereikt wordt en de woning wind en water dicht is. Nadat de woning wind en water dicht is, wordt de woning intern af gewerkt. Het exterieur van de woning is tijdens de bouw het meest kwetsbaar. Daarom wordt deze pasafgewerkt op het moment dat alle overige bouwwerkzaamheden gestopt zijn. Mocht u een zwembad wensen of een tuin aan willen laten leggen, dan zijn dit de zaken die gedaan worden op het moment dat de woning klaar is.

8. De oplevering.

Ongeveer een week voor de officiƫle oplevering neemt u samen met de uitvoerder de hele woning gedetailleerd door, waarbij eventuele kleine onvolkomenheden kunnen worden ontdekt welke door ons worden opgenomen in een proces verbaal. In de daarop volgende week worden deze verholpen, waarna de definitieve oplevering volgt. Mochten er onvolkomenheden zijn die meer tijd vragen dan deze week, dan leggen wij schriftelijk de tijd vast welke wij garanderen nodig te hebben voor het oplossen van deze onvolkomenheden. De eindcontrole kan natuurlijk met een externe adviseur, graag zelfs, wat ons betreft. Samen met u inspecteert deze specialist de woning nog eens grondig, waarna eventuele opmerkingen worden genoteerd en afgehandeld.
 
bakker teerling Bakker & Teerling Second Homes
Rijksstraatweg 233 | 9752 CA Haren
T: + 00 31 (0) 50 85 06 872
E: office@bakker-teerling.nl
EspaniaHypotheek adviseur